In januari 2018 kregen wij een onaangekondigd inspectiebezoek van één van de inspecteurs van de GGD. De GGD kwam langs voor de jaarlijkse, onaangekondigde inspectie. Tijdens deze inspectie zijn verschillende aspecten gecontroleerd, zoals het pedagogisch beleid, het veiligheids- en gezondheidsbeleid, de diploma’s en VOG’s (Verklaring Omtrent Gedrag) van het personeel, de roosters, de sfeer op de groep, het pedagogisch handelen en de werkwijze op de groepen. De GGD erg positief over de mooie binnen- en buitenruimtes en de kleine groepen kinderen. Ook waren zij zeer te spreken over de pedagogische houding en visie van onze leidsters, iets waar wij erg trots op zijn! Wij zijn dagelijks druk bezig om de kwaliteit te waarborgen en dan is het altijd erg fijn om weer een bevestiging te krijgen van de GGD. Lees de volledige en meest recente inspectierapporten hier:

Definitief Inspectierapport Curious Kids Den Haag