Wet op kinderdagverblijven

De Wet in het kort
Met ingang van 1 januari 2005 is er een nieuwe wet voor de kinderopvang. De Wet kinderopvang regelt de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang. Uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid. Ouders die werken en voor hun kinderen zorgen, kunnen een tegemoetkoming van het Rijk krijgen.

Wie betaalt er voor kinderopvang?

De Wet kinderopvang regelt de financiering van de opvangkosten. In deze wet sluiten de ouders zelf een overeenkomst met het kinderdagverblijf.  De rijksoverheid deelt in de kosten voor de kinderopvang. Ouders vragen deze tegemoetkoming zelf aan. De Belastingdienst voert de regeling uit en stort de bijdrage in maandelijkse termijnen op uw rekening. In de Wet kinderopvang maken werkgevers en ouders zelf afspraken over de hoogte van de werkgeversbijdrage voor de kosten van kinderopvang. Beide werkgevers mogen samen maximaal een derde van de kinderopvangkosten belastingvrij vergoeden. Ouders ontvangen zelf de bijdrage.

Hoe regelt de wet kwaliteit?

Met de Wet kinderopvang regelt de overheid ook de kwaliteit van de kinderopvang. In de wet zijn basiskwaliteitseisen geformuleerd waaraan de kinderopvang moet voldoen. De wet verplicht het kinderdagverblijf te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen. Ook zijn zij verplicht ouders te informeren over het gevoerde beleid. Elk kinderdagverblijf is verplicht een oudercommissie in te stellen. De oudercommissie adviseert over tal van zaken zoals bijvoorbeeld het beleid ten aanzien van veiligheid, openingstijden en de prijs.

De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit. De GGD voert daarom regelmatige inspecties uit. Kinderdagverblijven die aan alle eisen voldoen, worden in een landelijk register kinderopvang opgenomen. Ouders hebben alleen recht op een tegemoetkoming van de overheid als het kinderdagverblijf waar zij gebruik van maken bij het landelijk register kinderopvang is geregistreerd. Ook de werkgever kan om een bewijs van registratie vragen.

Kinderdagverblijf Curious Kids aan de Veenkade 79 is per 1 augustus 2014 geregistreerd in het landelijk register kinderopvang. Ouders aangesloten bij ons kinderdagverblijf kunnen dan ook aanspraak maken op kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. Op locatie ligt het bewijs van registratie ter inzage. Ook kan er bij ons een exemplaar worden aangevraagd voor bijvoorbeeld de werkgever.

Voor meer informatie over de wet kinderopvang verwijzen wij u naar de website van de overheid.

 

Beleid is de centrale houvast waar alles met betrekking tot het kinderdagverblijf mee samenhangt. Er zijn meerdere beleidstukken die zich allen afzonderlijk richten op een specifiek deel.Lees meer
Kinderdagverblijf Curious Kids werkt aan de hand van een uniek en expliciet pedagogisch beleid met een duidelijke eigen visie. De oprichtster is pedagoogLees meer
De gezondheid en het waarborgen van deze gezondheid van het kind staat bij Curious Kids voorop. Wij doen er bij Curious Kids dan ook alles aan om het kind zo gezond mogelijk te houdenLees meer
Gratis rondleiding

Vraag nu geheel vrijblijvend een rondleiding aan!

Kom zelf kijken en ervaar Curious Kids.
Gratis rondleiding

Nieuws

  • plaatje GGD

Curious Kids ontvangt wederom een zeer positieve beoordeling van GGD

In januari 2018 kregen wij een onaangekondigd inspectiebezoek van één van de inspecteurs van de […]

  • facebook

Wij zijn ook te vinden op Facebook

Curious Kids Den Haag beschikt sinds kort over een eigen Facebook pagina. Hierop plaatsen wij […]

  • IMG_1664

We zijn gestart met de inrichting van de verkeerstuin!

Op zondag 17 mei zijn wij gestart met de inrichting van de verkeerstuin. Het plein […]