Veiligheidsbeleid

Het bieden van een veilige omgeving en een gevoel van veiligheid voor het kind is een van de meest belangrijke pedagogische en veiligheidsdoelstellingen.  Als een kind zich veilig en vertrouwd voelt, is het instaat om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en exploratiegedrag te vertonen. Het gevoel van veiligheid bij het kind ontstaat door veel individuele aandacht en een liefdevolle benadering van de pedagogisch medewerker.  De manier waarop het veilige gevoel van het kind met betrekking tot het veilig voelen op het kinderdagverblijf wordt gewaarborgd, wordt beschreven in het pedagogisch beleid.

Daarnaast is het van levensbelang dat de omgeving waar het kind op het kinderdagverblijf verblijft, zowel binnen als buiten, vrij is gesteld van risico’s. Curious Kids heeft een volledig veiligheidsbeleid geschreven. Hierin is ieder mogelijk risico opgenomen, beschreven en zoveel mogelijk uitgesloten. Ook worden de maatregelen die getroffen moeten worden, indien het risico zich voordoet, helder beschreven. Daarnaast heeft Curious Kids een gedetailleerd gezondheidbeleid ontwikkeld.

 

Curious Kids heeft een gedetailleerde risico-inventarisatie uitgevoerd op alle kinderdagverblijven. Met deze risico inventarisatie kijken wij naar de veiligheid, gezondheidLees meer
Curious Kids vindt het ontzettend belangrijk dat de ouders van de kinderen die op het kinderdagverblijf zitten zeer actief worden betrokken bij de opvang en bij het kinderdagverblijf.Lees meer
Curious Kids heeft een oudercommissie die de belangen van de ouders en de kinderen behartigd. Iedere ouder waarvan het kind op het kinderdagverblijf zit kan zich voor de commissieLees meer
Gratis rondleiding

Vraag nu geheel vrijblijvend een rondleiding aan!

Kom zelf kijken en ervaar Curious Kids.
Gratis rondleiding

Nieuws

  • plaatje GGD

Curious Kids ontvangt wederom een zeer positieve beoordeling van GGD

In januari 2018 kregen wij een onaangekondigd inspectiebezoek van één van de inspecteurs van de […]

  • facebook

Wij zijn ook te vinden op Facebook

Curious Kids Den Haag beschikt sinds kort over een eigen Facebook pagina. Hierop plaatsen wij […]

  • IMG_1664

We zijn gestart met de inrichting van de verkeerstuin!

Op zondag 17 mei zijn wij gestart met de inrichting van de verkeerstuin. Het plein […]