Risico-inventarisatie

Curious Kids heeft een gedetailleerde risico-inventarisatie uitgevoerd op alle kinderdagverblijven. Met deze risico inventarisatie kijken wij naar de veiligheid, gezondheid en hygiëne van de binnen en buitenruimte en inventariseren daarbinnen de eventuele risico’s. Deze worden hierin beschreven en er wordt beschreven wat wij eraan gedaan hebben om ze te minimaliseren en de veiligheid te optimaliseren. Deze risico-inventarisatie wordt ieder jaar opnieuw bekeken en geïnventariseerd. Op deze manier wordt de veiligheid van de kindjes optimaal gewaarborgd. Op alle locaties ligt deze risico-inventarisatie. Ouders kunnen deze bij de pedagogisch medewerkers opvragen en inzien.

Ook wordt de risico inventarisatie, het veiligheids en gezondheidsbeleid ter advies voorgelegd aan de oudercommissie.

Curious Kids vindt het ontzettend belangrijk dat de ouders van de kinderen die op het kinderdagverblijf zitten zeer actief worden betrokken bij de opvang en bij het ….Lees meer

Curious Kids heeft een oudercommissie die de belangen van de ouders en de kinderen behartigd. Iedere ouder waarvan het kind op het kinderdagverblijf zit kan zich voor de commissie”Lees
Het doel van het klachtenbeleid van Curious Kids is het zorgen voor een eenduidige registratie, afhandeling en analyse van klachten en het voorkomen hiervan.Lees meer
Gratis rondleiding

Vraag nu geheel vrijblijvend een rondleiding aan!

Kom zelf kijken en ervaar Curious Kids.
Gratis rondleiding

Nieuws

  • plaatje GGD

Curious Kids ontvangt wederom een zeer positieve beoordeling van GGD

Op maandag 15 mei 2017 kregen wij een onaangekondigd inspectiebezoek van één van de inspecteurs […]

  • facebook

Wij zijn ook te vinden op Facebook

Curious Kids Den Haag beschikt sinds kort over een eigen Facebook pagina. Hierop plaatsen wij […]

  • IMG_1664

We zijn gestart met de inrichting van de verkeerstuin!

Op zondag 17 mei zijn wij gestart met de inrichting van de verkeerstuin. Het plein […]