Protocollen

Curious Kids werkt aan de hand van verschillende protocollen. Deze protocollen vormen voor de pedagogisch medewerkers een leidraad van waaruit zij handelen in bepaalde situaties. Dit geldt voor noodsituaties maar ook voor algemene situaties die te maken hebben met het dagelijks handelen. Door te werken met protocollen wordt er altijd eenduidig gehandeld en is er in elke situaties duidelijkheid over wat er moet gebeuren. Onderstaand worden alle protocollen weergegeven waar Curious Kids mee werkt of welke wij gebruiken bij het desbetreffende voorval. Deze protocollen zijn verwerkt in ons veiligheids- en gezondheids handboek.

• Protocol extreme warmte.

• Protocol handen wassen.

• Protocol ongedierte.

• Protocol veilig in de zon spelen.

• Protocol ventilatie.

• Protocol Hoofdluis.

• Protocol Huilen.

• Protocol Calamiteit.

• Protocol Kind wordt niet opgehaald.

• Protocol Kind onrechtmatig opgeëist.

• Protocol Kind wel op de lijst, niet gebracht.

• Protocol Kind zoek.

• Protocol Kind bewusteloos.

• Protocol wiegendood.

• Protocol Overlijden.

• Protocol Ziekte & Ongevallen.

• Protocol Kindermishandeling.

• Protocol Kindermishandeling door medewerker.

• Protocol Inbraak en overval.

• Protocol Brand.

• Protocol geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen.

• Protocol wondverzorging.

• Hygiënebeleid.

• Gezondheidsbeleid.

• Veiligheidsbeleid.

• Voedingsbeleid.

• Protocol Ziekteverzuim.

• Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

Alle protocollen en beleidsstukken zijn aanwezig op het kinderdagverblijf en kunnen te allen tijde worden ingezien door de ouder/opvoeder.

 

Met ingang van 1 januari 2005 is er een nieuwe wet voor de kinderopvang. De Wet kinderopvang regelt de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang. Uitgangspunt is dat Lees meer
Beleid is de centrale houvast waar alles met betrekking tot het kinderdagverblijf mee samenhangt. Er zijn meerdere beleidstukken die zich allen afzonderlijk richten op een specifiek deel.Lees meer
Kinderdagverblijf Curious Kids werkt aan de hand van een uniek en expliciet pedagogisch beleid met een duidelijke eigen visie. De twee oprichtsters zijn beide pedagoogLees meer
Gratis rondleiding

Vraag nu geheel vrijblijvend een rondleiding aan!

Kom zelf kijken en ervaar Curious Kids.
Gratis rondleiding

Nieuws

  • plaatje GGD

Curious Kids ontvangt wederom een zeer positieve beoordeling van GGD

In januari 2018 kregen wij een onaangekondigd inspectiebezoek van één van de inspecteurs van de […]

  • facebook

Wij zijn ook te vinden op Facebook

Curious Kids Den Haag beschikt sinds kort over een eigen Facebook pagina. Hierop plaatsen wij […]

  • IMG_1664

We zijn gestart met de inrichting van de verkeerstuin!

Op zondag 17 mei zijn wij gestart met de inrichting van de verkeerstuin. Het plein […]