Klachtenbeleid

Het allerbelangrijkste op het gebied van klachten en het voorkomen daarvan, is het goed communiceren met de ouders. Vaak komen klachten voort uit een gevoel van onbehagen en het gevoel niet gehoord te worden. Het klachtenbeleid van Kinderdagverblijf Curious Kids  is vanuit dit oogpunt opgezet. Het doel van het klachtenbeleid van Curious Kids is het zorgen voor een eenduidige registratie, afhandeling en analyse van klachten en het voorkomen hiervan. Curious Kids hanteert een interne en externe klachtenprocedure.

Het interne klachtenbeleid geniet bij kinderdagverblijf Curious Kids de voorkeur. Door de kleinschaligheid kunnen klachten snel worden besproken, geëvalueerd en afgehandeld. Vanaf 1 januari 2016 zijn er een aantal wettelijke regels voor de kinderopvang veranderd. Zo is er 1 landelijke geschillencommissie: De Geschillencommissie, voorheen de SKK. Iedere kinderopvanginstantie is verplicht zich bij De Geschillencommissie Kinderopvang aan te sluiten. Curious Kids heeft zich aangesloten. Een klacht dient altijd te worden ingediend bij de locatiemanager of eigenaar. Als er binnen 6 weken geen oplossing wordt gevonden, kan het geschil na deze periode worden voorgelegd aan De Geschillencommissie. Ook stelt de wet openbaarmaking verplicht van de in de wet genoemde gegevens van onherroepelijke handhavingsbesluiten in het landelijk Register Kinderopvang (LRKP). Aanvullende informatie omtrent het externe klachtenbeleid is op kantoor aanwezig. Indien er klachten zijn zullen deze klachten jaarlijks in het openbare jaarverslag worden verwerkt. Deze is ook op te vragen en in te zien op het kinderdagverblijf.

Op het kinderdagverblijf ligt het volledige klachtenreglementter inzage.

 

Wij zorgen er dan ook voor dat alle pedagogisch medewerkers minimaal in het bezit zijn van een SPW niveau 3 diploma voor pedagogisch medewerkers conform CAO norm.Lees meer
Wij vinden het belangrijk dat pedagogisch medewerkers in opleiding in een goede praktijksituatie kunnen werken en leren waarin ze zich kunnen ontwikkelen tot volwaardigLees meer
Door te werken met protocollen wordt er altijd eenduidig gehandeld en is er in elke situaties duidelijkheid over wat er moet gebeuren. Onderstaand worden alle protocollen weergegevenLees meer
Gratis rondleiding

Vraag nu geheel vrijblijvend een rondleiding aan!

Kom zelf kijken en ervaar Curious Kids.
Gratis rondleiding

Nieuws

  • plaatje GGD

Curious Kids ontvangt wederom een zeer positieve beoordeling van GGD

In januari 2018 kregen wij een onaangekondigd inspectiebezoek van één van de inspecteurs van de […]

  • facebook

Wij zijn ook te vinden op Facebook

Curious Kids Den Haag beschikt sinds kort over een eigen Facebook pagina. Hierop plaatsen wij […]

  • IMG_1664

We zijn gestart met de inrichting van de verkeerstuin!

Op zondag 17 mei zijn wij gestart met de inrichting van de verkeerstuin. Het plein […]